Občanská poradna Pardubice, z. s.,

Občanská poradna Pardubice, z. s., poskytuje odborné sociální poradenství dle zákona o sociálních službách. Sociální službu poskytujeme prostřednictvím rad a informací.

Poradci jsou kompetentní k výkladu a interpretaci právních norem. Poskytovaná pomoc spočívá zejména v posouzení problému uživatele a poskytnutí rady, která instituce (a jakým způsobem) může problém řešit.

Služba je poskytována osobám, které se nachází v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí.


Křivka

Poslání

Poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří se na poradnu obrátí v nepříznivé sociální situaci nebo ve chvíli, kdy jim tato situace hrozí.

Být nezávislým místem bezplatné, důvěrné, nezávislé a nestranné pomoci a provázet občany při jejich obtížích.

Usilovat o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Potřebujete poradit?

Osobní konzultace jsou poskytovány objednaným klientům
Využijte formulář pro dotazy nebo nám zavolejte

Aktuality