+420 466 989 574
op.pce@seznam.cz

Aktuality

Lesy České republiky, s. p., podpořily Občanskou poradnu Pardubice

11. 3. 2019

Rádi bychom touto cestou poděkovali Lesům České republiky, s. p., za finanční dar ve výši 53.500,– Kč poskytnutý v roce 2018. Prostřed­nictvím tohoto daru a spolufinancování z dotace Pardubického kraje bylo možné zakoupit nové technické vybavení (kancelářské židle, multifunkční tiskárny, notebooky, mobilní telefon a rychlovarnou konvici) a také byla realizována pokládka nového koberce v prostorách Občanské poradny. Díky této podpoře bylo možné nejen zlepšit a zefektivnit pracovní prostředí poradcům, ale i klientům zpříjemnit prostory pro poskytování odborného sociálního poradenství.

Děkujeme za podporu.


Občanská poradna Pardubice hledá pracovníka/nici na pozici Sociální pracovník - poradce

18. 1. 2019

Popis pracovního místa: Sociální pracovník v Občanské poradně Pardubice, z. s. poskytuje nestranné, nezávislé, bezplatné odborné sociální poradenství, vede rozhovory s uživateli; zapisuje jednání s uživatelem do statistického programu eQuip; účastní se pracovních schůzek, školení a kurzů zajišťovaných poradnou nebo Asociací občanských poraden.

Požadujeme:

• vzdělání min. VOŠ nebo VŠ se sociálním zaměřením v souladu se zák. č. 108/2006, Sb. o sociálních službách; • dobré komunikační dovednosti, pozitivní přístup, schopnost pracovat v týmu i samostatně; • spolehlivost, trestní bezúhonnost, zodpovědnost; • ochotu k průběžnému vzdělávání; • kreativitu, flexibilitu, empatii; • uživatelskou znalost práce na PC; • zkušenosti s prací v sociálních službách vítány.

Nabízíme: • práci na 0,5 úv. DPČ/HPP na dobu určitou do 31. 12. 2019 s možností prodloužení; • pracovní doba – převážně odpolední hodiny dle provozní doby poradny; • mzda od 12.000,– Kč/měsíc; 5 týdnů dovolené; • samostatnou, zodpovědnou a kreativní práci; • možnost profesního a osobního rozvoje; • nástup možný ihned nebo dle dohody.

Místo výkonu práce: • Pardubice.

Náležitosti písemné přihlášky: • Strukturovaný životopis s uvedením kontaktních údajů, profesních předpokladů a motivační dopis. • Součástí životopisu musí být prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování po dobu výběrového řízení.“ Požadované materiály zasílejte na e-mail: op.pce@seznam.cz, do předmětu uveďte: VŘ SP. Případné dotazy zodpoví Ing. Daniela Hlavatá, tel.: 776 276 785.

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2019.


Občanská poradna Pardubice, pořádá vzdělávací semináře na téma „Dluhy od A do Z“

15. 1. 2019

4. seminář na téma „Dluhy od A do Z“ se uskutečnil dne 5. 12. 2018 v organizaci CEDR, o. p. .s Pardubice, která poskytuje sociální služby lidem s duševním onemocněním. Semináře se zúčastnilo celkem 16 lidí, většinou klienti této organizace, ale zároveň i sociální pracovníci, kteří se tak měli možnost dozvědět bližší informace i o Občanské poradně Pardubice a došlo tak k navázání bližší spolupráce mezi oběma organizacemi. Sociální pracovnice Občanské poradny Pardubice, z. s., také seznámily účastníky s problematikou rodinného rozpočtu a dále pak s tématy jako dluhová past, spotřebitelský úvěr, exekuce a insolvence. Zároveň byl prostor k zodpovězení praktických dotazů s ohledem na řešení otázek dluhů a případného oddlužení. Tímto chceme poděkovat pracovníkům společnosti CEDR, o. p. s. za možnost realizace semináře.

V rámci projektu Asociace občanských poraden „Dluhové poradenství“, probíhají nejen semináře, ale zároveň je poskytováno občanům osobní dluhové poradenství.

Projekt je podpořen ČSOB, a. s., Era Poštovní spořitelnou a Asociací občanských poraden. Děkujeme za podporu při realizaci tak důležité a smysluplné činnosti.


Občanská poradna Pardubice pořádá vzdělávací semináře na téma „Dluhy od A do Z“

7. 12. 2018

3. seminář na téma „Dluhy od A do Z“ se uskutečnil dne 27. 11. 2018 na Vyšší odborné škole Pardubice pro studenty oboru sociální práce. Semináře se zúčastnilo 29 studentů 1. ročníku. Sociální pracovnice Občanské poradny Pardubice, z. s., seznámily studenty s problematikou rodinného rozpočtu a dále pak s tématy jako dluhová past, spotřebitelský úvěr, exekuce a insolvence. Tímto chceme poděkovat pedagogům VOŠ Pardubice za možnost realizace semináře.

V rámci projektu Asociace občanských poraden „Dluhové poradenství“, probíhají nejen výše uvedené semináře, ale zároveň je poskytováno občanům osobní dluhové poradenství.

Projekt je podpořen ČSOB, a. s., Era Poštovní spořitelnou a Asociací občanských poraden. Děkujeme za podporu při realizaci tak důležité a smysluplné činnosti. 


Občanská poradna Pardubice pořádá vzdělávací semináře na téma „Dluhy od A do Z“

28. 6. 2018

Další seminář na téma „Dluhy od A do Z“ se uskutečnil dne 18. 6. 2018 na Střední škole cestovního ruchu a grafického designu v Pardubicích. Semináře se zúčastnilo celkem 51 studentů 3. ročníku. Sociální pracovnice Občanské poradny Pardubice, z. s., seznámily studenty s problematikou rodinného rozpočtu a dále pak s tématy jako dluhová past, spotřebitelský úvěr, exekuce a insolvence. Součástí přednášky byla projekce dokumentárního filmu týkajícího se problémů spojených s lichvou.

Tímto chceme poděkovat pedagogům SŠ cestovního ruchu a grafického designu za možnost realizace semináře.

V rámci projektu Asociace občanských poraden „Dluhové poradenství“, probíhají nejen výše uvedené semináře, ale zároveň je poskytováno občanům osobní dluhové poradenství v oblasti finanční gramotnosti.

Projekt je podpořen ČSOB, a. s., Era Poštovní spořitelnou a Asociací občanských poraden. Děkujeme za podporu při realizaci tak důležité a smysluplné činnosti. 


I v letošním roce 2018 Občanská poradna Pardubice, z.s., pořádá vzdělávací semináře na téma „Dluhy od A do Z“.

13. 4. 2018

První seminář se uskutečnil dne 8. 3. 2018 na Labské střední odborné škole a Středním odborném učilišti Pardubice, s. r. o., kterého se zúčastnili studenti 3. ročníku maturitního oboru. Sociální pracovnice Občanské poradny Pardubice, z. s., seznámily studenty s problematikou rodinného rozpočtu a dále pak s tématy jako dluhová past, spotřebitelský úvěr, exekuce a insolvence. Součástí přednášky byla projekce dokumentárního filmu týkajícího se novodobé lichvy. Tato škola projevila opakovaný zájem o realizaci semináře pro další třídy. Za toto pozvání velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci. V rámci projektu Asociace občanských poraden „Dluhové poradenství“, probíhají nejen výše uvedené semináře, ale zároveň je poskytováno občanům osobní dluhové poradenství v oblasti finanční gramotnosti. Občanskou poradnu Pardubice, z. s. najdete na adrese: 17. listopadu 237 (Dům služeb, 5. patro), Pardubice. Kontakty: tel. 466 989 574; www.obcanskaporadnapardubice.cz.

Projekt je podpořen ČSOB, a. s., Era Poštovní spořitelnou a Asociací občanských poraden. Děkujeme za podporu při realizaci tak důležité a smysluplné činnosti.


Dluhy od A do Z - statistika projektu

18. 12. 2017

Projekt je podpořen Asociací občanských poraden, ČSOB, a. s. a Era Poštovní spořitelnou. Děkujeme za podporu při realizaci tak důležité a smysluplné činnosti.

V této zprávě se podíváme na statistiku projektu. Uspořádali jsme celkem 4 semináře na středních školách v Pardubicích. Celkem se seminářů zúčastnilo 133 studentů. Přičemž věková hranice je 16 – 19 let. Vnímáme jako klíčové, aby mladí lidé na prahu dospělosti byli ,,proškoleni" o možných nástrahách zletilosti – aspoň tedy v oblasti financí.

Denně jsme médii masírováni tím, že nutně potřebujeme nový mobil, počítač, oblečení, bydlení a na závěr toho všeho nám ukáží, jak je jednoduché získat půjčku.

Ve společnosti panuje mylný předpoklad, že do finanční tísně se dostanou pouze lidé, kteří jsou finančně negramotní. Avšak z praxe Občanské poradny Pardubice, z. s. nemůžeme tento názor zcela podpořit. Do finanční tísně se může dostat kdokoliv. Často se setkáváme s tím, že se lidé dostanou do finanční vlivem nemoci, invalidity nebo např. vlivem rozvodu.

Děkujeme donátorům za příležitost realizovat tento projekt. Velmi si vážíme Vaší podpory.


Dluhové poradenství - pokračujeme v projektu ,,Dluhy od A do Z"

13. 12. 2017

Projekt ,,Dluhy od A do Z" se stal nepostradatelnou činností Občanské poradny Pardubice, z. s., kterou realizujeme od roku 2010. Tématika dluhů, exekucí, osobních bankrotů je velmi diskutovanou nejen v široké veřejnosti, ale také na poli odborníků.

Od 1. 7. 2017 vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona, která s sebou přinesla velké změny. I o tomto tématu hovoříme při našich besedách. Dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o několika málo změnách:

 1. dlužník může podat insolvenční návrh pouze v případě, když prokáže vysokoškolské vzdělání v ekonomii, nebo právu.
 2. v ostatních případech (kdy dlužník nemá výše zmíněné vzdělání) musí být návrh sepsán a podán oprávněnou osobou, tzn. advokátem, exekutorem, insolvenčním správcem, nebo akreditovanou osobou.
 3. novela přinesla zastropování výše odměny za sepsání a podání insolvenčního návrhu. Dlužník jednotlivec zaplatí za tyto služby 4.000 Kč (bez DPH) a manželský pár zaplatí 6.000 Kč (bez DPH). Tato odměna je zahrnuta do oddlužení a dlužník neplatí odměnu dopředu. Ale oprávněná osoba si tuto pohledávku přihlásí do schváleného oddlužení.

Projekt je podpořen Asociací občanských poraden, ČSOB, a. s. a Era Poštovní spořitelnou. Děkujeme za podporu při realizaci tak důležité a smysluplné činnosti.


Dluhové poradenství - pokračujeme v projektu ,,Dluhy od A do Z"

23. 5. 2017

Projekt ,,Dluhy od A do Z" se stal nepostradatelnou činností Občanské poradny Pardubice, z. s., kterou realizujeme od roku 2010. Tématika dluhů, exekucí, osobních bankrotů je velmi diskutovanou nejen v široké veřejnosti, ale také na poli odborníků. Od 1. 7. 2017 vstoupí v účinnost novela insolvenčního zákona, která s sebou přinese velké změny.

Projekt ,,Dluhy od A do Z" nezahrnuje pouze semináře na zvýšení finanční gramotnosti, ale také poradenství v oblasti dluhové a finanční problematiky. Semináře orientujeme především na studenty střední škol a odborných učilišť. V průběhu roku 2017 proběhnou 4 semináře.

Projekt je podpořen Asociací občanských poraden, ČSOB, a. s. a Era Poštovní spořitelnou. Děkujeme za podporu při realizaci tak důležité a smysluplné činnosti.


Projekt ,,Dluhy od A do Z"

9. 1. 2017

Občanská poradna letos pokračovala v realizaci projektu ,,Dluhy od A do Z", který je podpořen Asociací občanských poraden, ČSOB, a. s. a Era Poštovní spořitelnou.

Občanská poradna realizuje tento projekt již od roku 2010. V letošním roce bylo uspořádáno celkem 6 seminářů, kterých se zúčastnilo 152 posluchačů. Semináře jsou vítaným rozšířením výuky na středních školách. Zejména pro studenty, kteří v brzké době dosáhnou zletilosti. Avšak z našeho pohledu by bylo mnohem účelnější, aby téma finanční gramotnosti bylo přednášeno již žákům na základních školách.

Na závěr přikládáme i zpětnou vazbu vyučujícího, který se účastnil semináře: " Třída 3.ME se od 8.30 do 10 hodin zúčastnila prezentace paní Bc. Otradovské /ředitelky Občanské poradny/ s názvem Hospodaření a dluhová prevence. Na to, že jsou to pro naše žáky zatím převážně odtažitá témata, projevili mnozí velký zájem o tuto problematiku, k většině probíraných otázek byly konkrétní dotazy, například jak provádět osobní bankrot, od kolika procent se mluví o lichvě, smí exekutor zabavovat psy, kočky nebo akvarijní rybičky… Jak vidno, akce probíhala v atmosféře pohody, paní lektorka dokázala chlapce zaujmout nejen svým milým vystupováním, ale především svým zaujetím pro danou problematiku. Bylo vidět, že má zkušenosti z praxe a že moc dobře ví, jak lehce se dnes člověk může dostat do potíží a jak těžko se z nich dostává. Jen víc takových přednášek a prezentací! Slavomír Račický"


Prezentace k semináři ,,Dluhy od A do Z"

19. 12. 2016

Občanská poradna letos pokračovala v realizaci projektu ,,Dluhy od A do Z", který je podpořen Asociací občanských poraden, ČSOB, a. s. a Era Poštovní spořitelnou. O statistických údajích budeme informovat v souhrnné tiskové zprávě.

Tento prostor věnujeme zveřejnění prezentace, která byla studentům i veřejnosti přednášena. Podstatnou změnu představuje novela zákona o spotřebitelském úvěru, která vstoupila v účinnost 1. 12. 2016.

Prezentace ke stažení zde: Dluhy-od-A-do-Z-SS.ppt


Český telekomunikační úřad udělil několika milionovou pokutu

21. 11. 2016

Operátor O2 dostal šestimilionovou pokutu

Český telekomunikační úřad udělil operátorovi O2 šestimilionovou pokutu za červencovou změnu obchodních podmínek. Operátor totiž neinformoval o možnosti odstoupit od smlouvy, když zrušil možnost pomalého internetu po vyčerpání základního objemu dat.

Zapojte se i vy do naší kampaně Za fér operátory. Již téměř 1000 spotřebitelů vyjádřilo nesouhlas s praktikami telefonních operátorů. Přihlašte se i vy na této stránce a vyjádřete svoji podporu na sociálních médiích pomocí #ZaFerOperatory. Operátor O2 změnil ke dni 15. července letošního roku obchodní podmínky v neprospěch svých zákazníků, což dle zákona dává spotřebitelům možnost bez sankce ukončit smlouvu. Společnost O2 nejenže své zákazníky o zákonné možnosti odstoupit od smlouvy neinformovala, ale těm, kdo ji chtěli ukončit a změnit kvůli novým podmínkám operátora, účtovala vysokou smluvní pokutu. Z důvodu užívání nekalých praktik operátorem jsme podali podnět Českému telekomunikačnímu úřadu a žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Současné rozhodnutí ČTÚ ještě není pravomocné, operátor má právo podat takzvaný rozklad, což lze přirovnat k odvolání. Pokud předseda Rady ČTÚ rozhodnutí potvrdí, což se dá očekávat, může O2 rozhodnutí napadnout ještě u soudu. To už však nebude mít odkladný účinek. Rozhodnutí ČTÚ nemá přímý vliv na zákazníky, ale ti, kteří si na postup O2 stěžovali či reklamovali udělené pokuty, mohou očekávat, že úřad posoudí protiprávnost jednání operátora stejně.

V současné době běží ještě řízení u soudu. Žalobou se domáháme, aby soud prohlásil, že postup operátora při změně podmínek byl protiprávní a změna tudíž je neplatná. Rozhodnutí ČTÚ tak může být dobrým argumentem i pro naše soudní řízení. Ačkoliv evropská směrnice říká, že o takových sporech má být rozhodnuto co nejrychleji, Obvodní soud pro Prahu 4 příliš nespěchá. Nejdříve se kauzou odmítl zabývat a poté, co Městský soud v Praze jeho rozhodnutí zrušil, ještě žádný krok k rozhodnutí ve věci neučinil, ba ani stranám neoznámil, kdy žalobu projedná. Nezbývá než doufat, že soud své rozhodování urychlí a rozhodne podobně jako ČTÚ, kterému jsme podnět podávali o dva týdny dříve než samotnou žalobu.

Zdroj: https://www.dtest.cz/…novou-pokutu


Praktické informace pro absolventy a studenty v oblasti sociálního zabezpečení

10. 8. 2016

Česká správa sociálního zabezpečení vydala brožuru týkající se praktických otázek studentů a absolventů. Na jaké dávky mají nárok? A jak je to s rodičovstvím? Kdy těhotným studentkám / absolventkám vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství? To a mnoho dalšího se můžete dočíst v brožuře, která je ke stažení na webových stránkách ČSSZ – odkaz zde:

http://www.cssz.cz/…aku-cssz.htm


Den s Pardubickým krajem

4. 5. 2016

Dlouhodobě spolupracujeme s Pardubickým krajem na řešení dluhové problematiky. V rámci této spolupráce nás oslovila Východočeská televize V1, se kterou jsme nenatočili rozhovor pouze my, ale také náš klient. Ten se rozhodl sdílet svůj příběh.

Reportáž je veřejně přístupná na Youtube (odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?…). Příběh našeho klienta začíná v 4:22.

Děkujeme Pardubickému kraji a televizi V1 za podporu a našemu klientovi za důvěru


Rozhovor pro Český rozhlas Pardubice

4. 5. 2016

Zítra, ve středu 6. 4. 2016 od 11:20 hod. budeme hosty pořadu Radioporadna a tématem bude insolvence – jak se zbavit dluhů, co to vůbec znamená insolvence, praktiky některých oddlužovacích společností, atp. Poskytneme i několik příkladů z praxe a jakou úlohu má Občanská poradna Pardubice v řešení dluhové problematiky.

Český rozhlas Pardubice naladíte na frekvenci 104,7 FM, nebo můžete poslouchat online vysílání na http://www.rozhlas.cz/iradio/.

V případě otázek nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 466 989 574 nebo e-mailu op.pce@seznam.cz.


UPDATE!

Záznam z rozhovoru si můžete poslechnout na webových stránkách Českého rozhlasu (odkaz zde: http://www.rozhlas.cz/…kla--1600862)


Dluhy od A do Z

25. 1. 2016

I v letošním roce pokračujeme v projektu Dluhové poradenství, který poskytujeme pod záštitou a s podporou Asociace občanských poraden. Semináře v rámci projektu jsou určeny pro širokou veřejnost, základní i střední školy i poskytovatele sociálních služeb, resp. pro jejich klienty.

Finanční gramotnost je v poslední době často skloňovaným pojmem a i Občanská poradna Pardubice, z. s. bude přispívat k objasnění a správnému pochopení tohoto sousloví.

Prezentace k projektu: Dluhy_od_A_do_Z­.ppt


Nájem bytu - kdo platí běžnou údržbu a drobné opravy?

8. 1. 2016

Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) stanovuje, že nájemce provádí a platí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Bližší upřesnění ale nebylo k dispozici. Od 1. 1. 2016 vešlo v účinnost Nařízení vlády, ze kterého vyplývá, že nájemce hradí běžnou údržbu i drobné opravy.

V ustanovení § 4 je uveden výčet drobných oprav:

 1. opravy vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
 2. opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků, rolet a žaluzií,
 3. opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,
 4. výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
 5. opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,
 6. opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,
 7. opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní, včetně výměny drobných součástí,
 8. opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení, včetně výměny drobných součástí,

Možná Vás po přečtení výše uvedeného vymezení napadne, že nájemce může být zneužit k postupné modernizaci bytu prostřednictvím drobných oprav. Nařízení se v ustanovení 5 a 6 zabývá limitem drobných oprav. Náklad na opravu, která není vymezena nařízením, nesmí přesáhnout 1.000 Kč. Nařízení dále stanovuje roční limit součtu oprav, který nesmí přesáhnout 100 Kč / m2 podlahové plochy bytu. V opačném případě by se nejednalo o drobné opravy.

V případě větší opravy nebo havarijní situace je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost pronajímateli, který má za povinnost danou závadu neprodleně odstranit. Pokud nájemce zaplatí opravu ze svého, může požadovat slevu z nájmu.

Běžná oprava je definována jako udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu. Patří sem zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění zařízení uvedených ve výčtu drobných oprav.

Zdroj: Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Autor článku: Bc. Jana Otradovská


Jak a kdy posílit (nejen) děti a mládež v oblasti finanční gramotnosti? Aneb přednáška „Dluhy od A do Z“ Občanské poradny Pardubice.

8. 1. 2016

Nejpřirozenější a nejvhodnější formou je určitě příprava na svět financí a nástrah v něm v rodině. Tato „výchova“ obsahuje dvě důležité oblasti, jednu osobnostní – což znamená určitou dávku zodpovědnosti ke svým povinnostem a závazkům a ta druhá oblast je informační – mít dostatečný přehled o existujících možnostech a právu z dané oblasti. Dalším způsobem je kontinuální výuka na toto téma již od základních škol. Toto by byl optimální stav.

Občanská poradna Pardubice má ve své nabídce přednášku s názvem „Dluhy od A do Z“. Je určena studentům středních škol, ale také i např. lidem, kteří využívají sociální služby. Jedná se o určité občansko – právní minimum, které si mohou mladí lidé většinou těsně před zletilostí vyslechnout. Osnovou přednášky je minimum ze světa hospodaření s penězi se zaměřením na situace, které neblaze do našich životů a peněženek zasahují. Dalším blokem je situace, kdy si potřebujeme půjčit peníze – co bychom měli znát a vědět (zvolení produktu, výběr věřitele), přes platební neschopnost (jak se v této situaci zachovat) až k tématu předluženost a exekuce. Pro některé studenty téma vzdálené, ale pro některé již bohužel osobní zkušeností. Typickým příkladem jsou jízdy „na černo“ a exekučně vymáhané pokuty.

Studenti jsou do tématu vtaženi formou workshopů na různá témata, zkusí si, jak snadné je získat jejich podpis…Také si vyslechnou příběhy reálných dlužníků. V tom je velká výhoda propojení přednášek s praxí z poradny, neboť praktiky poskytovatelů půjček a novely zákonů se mění téměř ze dne na den.

Existují však firmy/poskyto­vatelé, kteří se na finanční gramotnosti lidí chtějí podílet. Jedním z nich je ČSOB a.s. a Poštovní spořitelna a. s., která projekt „Dluhové poradenství“ finančně podporuje.

V rámci projektu Asociace občanských poraden „Dluhové poradenství“, probíhají nejen výše uvedené semináře, ale zároveň je poskytováno občanům osobní dluhové poradenství v oblasti finanční gramotnosti. Občanskou poradnu Pardubice, z. s. najdete na adrese: 17. listopadu 237 (Dům služeb 5. patro) Pardubice, tel: 466 989 574; www.obcanskaporadnapardubice.cz.


Zaplatiti či nezaplatit za sepsání návrhu na oddlužení?

22. 12. 2015

Od doby, kdy naši zákonodárci vyšli vstříc předluženým občanům, se vyrojilo spoustu společností, které nabízejí pomoc při oddlužení. Samozřejmě nemusím zdůrazňovat, že si za to účtují i desítku tisíc. Pojďme se teoreticky podívat na danou situaci:

Představte si pana Vomáčku, který se kvůli rozvodu dostal do platební neschopnosti. Výše dluhů je 500.000 Kč – jedná se o nezajištěné dluhy. Pan Vomáčka má příjem 11.000 Kč měsíčně. Měsíční splátky v součtu činí 7.000 Kč. Navštíví společnost nabízející pomoc při oddlužení a ta mu pomůže se sepsáním návrhu na oddlužení – za 15. 000 Kč.

Nebudu zastírat své rozhořčení proti takovým praktikám. Cílem tohoto článku je osvětlit, že je možné podat návrh na oddlužení samostatně a bez toho, aniž by člověk, který se už nachází v dluhové pasti, zaplatil dalších několik tisíc navíc.

Návrh na oddlužení je 11-stránkový dokument, ve kterém dlužník insolvenčnímu soudu prokazuje, že se dostal do úpadku, nebo mu úpadek hrozí. Součástí návrhu na oddlužení jsou i přílohy:

 • výpis z rejstříku trestů
 • seznam majetku
 • seznam závazků
 • kopie oddacího listu
 • kopie rodných listů dětí
 • potvrzení o příjmech za poslední 3 roky

Občanská poradna Pardubice, z. s., pomáhá svým klientům při zpracování návrhu na oddlužení, a to bezplatně. Je to činnost, která vyžaduje hodně energie, a proto není v silách poradců uzavřít celou záležitost během jedné konzultace. Návrh na povolení oddlužení včetně příloh vyžaduje zpravidla 3 schůzky s klientem. V rámci těchto schůzek řešíme s klienty samotný návrh na povolení oddlužení i povinné přílohy. Našim klientům pomáháme s utříděním informací a dále pak klienty směřujeme ke zdroji informací.

Odpověď na klíčovou otázku tohoto článku tedy je: není nutné platit za sepsání návrhu na povolení oddlužení, protože vám s tím pomůže kterákoliv občanská poradna.

Autor článku: Bc. Jana Otradovská


Osobní bankrot I.

22. 12. 2015

Osobní bankrot, oddlužení, insolvence, úpadek … toto jsou různé varianty jednoho a toho samého. V široké veřejnosti koluje spousta fám a zkreslených informací. Pojďme se podívat na oddlužení podrobněji. Tématika insolvenčního řízení je velmi rozsáhlá, proto články budou uveřejňovány postupně. Nebojím se říci, že po přečtení celé série článků, budete mít jasnou představu o oddlužení, insolvenčním řízení, insolvenčním správci a dalších otázkách spojených s insolvencí, se kterými se v naší poradně setkáváme.

Začíná to jednou půjčkou, spotřebním úvěrem, hypotékou. Poté přijde nenadálá životní situace jako je dlouhodobá nemoc, invalidita, smrt živitele rodiny, rozvod, atp. A kolotoč vytloukání klínu klínem, spíše tedy půjčky půjčkou, začíná …

Důvodů, proč lidé nejsou schopni splácet své závazky je mnoho. Někdy je na vině finanční negramotnost a někdy je to zcela objektivní důvod. Zpravidla to ale věřitele nezajímá. Nezajímá je, proč není člověk schopen splácet závazky, ke kterým se svým podpisem ve smlouvě zavázal. Abych neházela všechny věřitele do jednoho pytle, samozřejmě se najdou i tací, kteří jsou ochotni odložit splátku či snížit její výši. Proto je velmi důležité komunikovat se svými věřiteli a situaci řešit. Nejhorší co může člověk udělat, když se dostane do platební neschopnosti je nekomunikovat se svými věřiteli. Tento způsob ,,neřešení“ situace může vést pouze k jedinému cíli a to je exekuce. Té se budu věnovat v některých z dalších článků.

Zadluženost českých rodin, které nejsou schopny splácet své závazky, je alarmující. Proto zákonodárci přišli s řešením. Řešení je obsaženo v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. Jinak také zvaný insolvenční zákon. Tento zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2008 a shrnuje všechny podmínky, náležitosti a procesní postupy při řešení osobního bankrotu.

Oddlužení, jak je chápáno většinou společností, je pouze jedna forma ze čtyř způsobů řešení úpadku. Těmi dalšími jsou:

 • konkurz – týká se jak fyzických, tak i právnických osob. Jedná se o likvidační způsob řešení úpadku, kdy všechen majetek dlužníka je prodán, a z výnosů jsou uspokojeny pohledávky věřitelů. V případě právnických osob (obchodních společností) je tedy právnická osoba zrušena.
 • reorganizace – týká se pouze právnických osob (obchodní společnosti). Úpadek zde není likvidační, což znamená, že právnická osoba nezaniká, ale do splacení závazků je majetek a příjmy spravovány insolvenčním správcem tak, aby došlo k uspokojení pohledávek věřitelů.
 • zvláštní způsoby řešení úpadku – tento způsob řešení úpadku se opět týká pouze právnických osob.

Insolvenční zákon vymezuje v § 3 pojem úpadek. Dle zmíněného zákona úpadek znamená:

 1. Dlužník má více věřitelů (2 a více)
 2. Dlužník má závazky více než 30 dní po jejich splatnosti.
 3. Dlužník se nachází v platební neschopnosti.

Podání návrhu na povolení oddlužení

Insolvenční řízení je zahájeno podání návrhu na povolení oddlužení na podatelnu insolvenčního soudu, což je krajský soud. Místní příslušnost se řídí trvalým pobytem dlužníka. Tento návrh může podat dlužník. I věřitel má právo řešit úpadek dlužníka a to podáním insolvenčního návrhu. Formulář návrhu na povolení oddlužení je volně k dispozici u insolvenčních soudů nebo je k dispozici ke stažení na webových stránkách Insolvenčního rejstříku (odkaz zde: https://isir.justice.cz/…mmon/stat.do?…).

Insolveční návrh musí obsahovat všechny okolnosti prokazující již vzniklý nebo hrozící úpadek dlužníka. Podává-li návrh na povolení oddlužení dlužník, musí k němu připojit následující přílohy:

 • seznam majetku včetně uvedení svých pohledávek a určením svých dlužníků
 • seznam svých závazků, ve kterém uvede všechny své věřitele včetně závazků, které vůči nim má. Výše závazků se uvádí včetně příslušenství, tzn. včetně úroků, odměn exekutorům, apod.
 • seznam zaměstnanců – nebo prohlášení, že žádné zaměstnance nemá
 • další listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.
 • výpis z rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce.

Podpis na návrhu na povolení oddlužení musí být úředně ověřen.

Účinky podání návrhu na povolení oddlužení

Insolvenční soud uveřejní informaci o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčních rejstříku (odkaz zde: https://isir.justice.cz/…mon/index.do) do 2 hodin od přijetí žádosti. S oznámením o zahájení insolvenčního řízení jsou spojeny následující účinky (§ 109 insolvenčního zákona):

 • nárok na splnění pohledávky lze uplatnit pouze přihláškou, nikoliv žalobou

V praxi to znamená, že na dlužníka nemůže být po zahájení insolvenčního řízení na dlužníka podána žaloba. Všichni věřitelé mohou uspokojit své pohledávky pouze přihlášením do insolvenčního řízení.

 • uspokojení pohledávek (dluhů) ze zajištění lze pouze za podmínek stanovených insolvenčním zákonem

Zajištěnými pohledávkami jsou například hypotéka, kde je zřízeno zástavní právo na danou nemovitost, která je financována z hypotéčního úvěru. Dále pak spotřební úvěry na mobilní telefony, pračky, televize, lednice, atp. Zajištěné pohledávky jsou uspokojeny prodejem zajištění (tedy prodejem movitých a nemovitých věcí).

 • exekuce lze nařídit, nikoliv provést

V praxi toto ustanovení znamená, že dlužníkovi může být doručen exekuční příkaz. Exekuce jako taková nesmí být ale provedena.

Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení trvají až do skončení insolvenčního řízení.

Přihlašování pohledávek

Věřitelé mohou své pohledávky uplatnit přihláškou. Ty mohou být podávány do rozhodnutí o úpadku. Promešká-li věřitel lhůtu k přihlášení své pohledávky, nemůže ji vymáhat po dlužníkovi. Insolvenční zákon výslovně uvádí (v ustanovení § 83), že prominutí zmeškání lhůty není přípustné.

Povinnosti dlužníka v průběhu insolvenčního řízení

Dlužník má v průběhu celého insolvenčního řízení až do skončení oddlužení řadu povinností:

 1. musí vykonávat výdělečnou činnost. V případě ztráty zaměstnání musí usilovat o získání zaměstnání.
 2. mimořádné příjmy (např. prémie, 13. plat, atp.), dary, dědictví musí dlužník zpeněžit a výnos použít na mimořádnou splátku svých závazků.
 3. oznámit bez zbytečného odkladu insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru změnu bydliště, zaměstnání nebo v případě právnické osoby změnu sídla.
 4. vždy k 15. 1. a 15. 7. kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 měsíců.
 5. nezatajovat žádné příjmy a na vyžádání předložit daňová přiznání
 6. nepřijímat nové závazky
 7. nezvýhodňovat žádného z věřitelů

Porušením některé z povinností může vést ke zrušení oddlužení.

Zdroj informací: Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Autor článku: Bc. Jana Otradovská